53. Scaloppa al Gorgonzola

Kalvefilet i skiver dampet med gorgonzolasauce
og frisk tomat.